Usted está aquí: Lexislación pesca fluvial

Leis

Decretos

Decreto 130/1997 do 14 de maio (DOG 04/06/97) [201 KB]
Decreto 179/2004 do 7 de xullo de modificación do art. 75 (DOG 30/07/04) [33 KB]

Ordes

Tempada 2008. Orde do 22 de febreiro de 2008 (DOG 29/02/08) [642 KB]
Tempada 2009. Orde do 25 de febreiro de 2009 (DOG 04/03/09) [614 KB]
Orde do 17 de setembro de 2009 pola que se desenvolve o Decreto 211/1999, do 17 de xuño, polo que se regula a pesca marítima de recreo. [125 KB]
Tempada 2010. Orde do 3 de febreiro de 2010 (DOG 09/02/2010) [648 KB]
Tempada 2011. Orde do 28 de xaneiro de 2011 (DOG 02/02/11) [625 KB]
Tempada 2012. Orde do 28 de decembro de 2011 (DOG 18/01/12) [3.235 KB]
Tempada 2013. Orde do 14 de decembro de 2012 pola que se establecen as normas de pesca nas augas continentais da Comunidade Autónoma de Galicia. [3.884 KB]
Tempada 2014. Orde do 16 de decembro de 2013 pola que se establecen as normas de pesca nas augas continentais da Comunidade Autónoma de Galicia durante a tempada de 2014. [996 KB]
Tempada 2015. Orde do 16 de xaneiro de 2015 pola que se establecen as normas de pesca nas augas continentais da Comunidade Autónoma de Galicia durante a tempada de 2015. [3.520 KB]
Tempada 2016. Orde do 28 de xaneiro de 2016 pola que se establecen as normas de pesca nas augas continentais da Comunidade Autónoma de Galicia durante a tempada de 2016. [3.829 KB]
Tempada 2017. ORDE do 23 de xaneiro de 2017 pola que se establecen as normas de pesca nas augas continentais da Comunidade Autónoma de Galicia durante a tempada de 2017 [4.137 KB]

Resolucións

RESOLUCIÓN do 24 de outubro de 2016, da Dirección Xeral de Conservación da Natureza, pola que se fixan as normas dos sorteos e da venda de permisos de pesca en coutos para a tempada 2017. [623 KB]

Outras normativas

Regulamento de pesca no tramo internacional do río Miño [61 KB]

EDICTO 02/2016 DA COMISIÓN PERMANENTE INTERNACIONAL DO RÍO MIÑO (CPIRM). NORMATIVA DE PESCA PARA A TEMPADA 2016/2017, O AMPARO DO TRATADO INTERNACIONAL REGULAMENTO DE PESCA NO TRAMO INTERNACIONAL DO RÍO MIÑO [2.411 KB]